Quyết định về hóa đơn điện tử

Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 23/06/2015 về việc thí điểm triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

File PDF

File Word

Quyết địn 1445/QĐ-BTC của Tổng cục Thuế ban hành ngày 06/08/2015 về việc ban hành Quy trình thí điểm Quản lý hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế:

File PDF

File Word

 
©2016 Công ty CP FIMEXCO
Hotline : (028) 3823 0611 line 120 - 122